Wie klasseert, die vindt - Hedendaags document- en archiefbeheer in besturen en organisaties

Gratis voorproefje

Ontdek deze publicatie via dit gratis voorproefje. U vindt er een overzicht van de inhoud van het boek met een beperkte reeks bijlagen en informatie.

 

Ontdek de inhoud van het boek

 

 

Selectielijsten

Gemeenten

Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer. Werkgroep Lokaal Overheidsarchief. Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten. Classificatie en selectie naar functies van Vlaamse gemeentearchieven. Voorschriften en advies. Deel 1. Bestuur van de gemeente, Deel 2. Interne taken, Deel 3. Publieke taken (onvolledig), Berchem, 2016. Selectielijst goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op 20 september 2016

De subwerkgroep van VVBAD werkt verder aan de lijst. De laatste versie vindt u hier:

 

Polders en wateringen

Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Sectie Archief. Werkgroep Lokaal Overheidsarchief. Subwerkgroep Polders en Wateringen. Selectielijsten Polders en wateringen, Berchem 2009, goedgekeurd door het Algemeen Rijksarchief op 16 juli 2009

 

Provincie West-Vlaanderen

Provinciearchief West-Vlaanderen, Selectielijst provincie West-Vlaanderen, december 2007

 

Politie

Archieven van de lokale politie Archiefselectielijst 2017. Herwerkte versie van de selectielijst verspreid via de ministeriële omzendbrief PLP 40 (Belgisch Staatsblad, 7 april 2006), Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Brussel, 2017.

Madeleine Jacquemin, Archief van de Federale Politie, Archiefselectielijst, Brussel, 2011

 

OCMW's

Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Sectie Archief. Werkgroep Lokaal Overheidsarchief. Subwerkgroep OCMW. Selectielijs-ten OCMW, Berchem 2015, goedgekeurd door het Algemeen Rijksarchief op op 8 oktober 2015

 

Onderwijs

Sofie Descamps, Chantal Vancoppenolle, Archief van secundaire scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Archiefselectielijst, Brussel, 3 februari 2011.

Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archief en Documentatiediensten. Sectie Archief. Werkgroep Lokaal Overheidsarchief. Subwerkgroep selectielijsten. Deel 314. Inrichting en organisatie van secundair gemeenteonderwijs, Berchem, 2011.

 

Ziekenhuis

Emmanuel Bodart, Kathleen Devolder met medewerking van Rolande Depoortere en Michel Nuyttens, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Archiefselectielijst ziekenhuisarchieven – Voorbereidend studiedossier, Brussel, juni 2012

Emmanuel Bodart, Kathleen Devolder met medewerking van Rolande Depoortere en Michel Nuyttens, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Archiefselectielijst ziekenhuisarchieven, Brussel, juni 2012

 

Kernbegrippen en definities

Download en lees hier het onderdeel Kernbegrippen en definities.

Kernbegrippen en definities